Samsun Üniversitesi, Engelsiz SAMÜ Birimi Logosu
Ana Sayfa...
    Hakkımızda
      Amac
      Yönerge
      Yönetim Kurulu
      Sorumluluklar
      Hizmetler
      Yerleşke Haritaları
      Engelli Bireyler için Acil Durum Planı
    Formlar
    Yardımcı Kaynaklar
    Duyurular
    S.S.S (Sıkça Sorulan Sorular)
    Önemli Bağlantılar
    İletişim

S.S.S (Sıkça Sorulan Sorular)...

1. Engelsiz SAMÜ Birimi’nden kimler faydalanabilir?
 • Kronik hastalık
 • Geçici yetersizlikler
 • Fiziksel engel
 • İşitsel engel
 • Konuşma / dil bozuklukları
 • Öğrenme güçlükleri
 • Görme engeli
 • Psikiyatrik / psikolojik sorunlar
 • Zihinsel engel
 • Gelişimsel problemler
 • Dikkat eksikliği ve hiperaktivite vb
yukarıda belirtilen tanı ve teşhisleri almış öğrenciler ve tüm SAMÜ personeli faydalanabilir.

2. Engelsiz SAMÜ hangi konularda destek sağlamaktadır?
 • Engelli öğrencilerin engel durumları ve gereksinimleri dikkate alınarak, bütünleştirilmiş ortamlarda, tüm öğrencilerle birlikte, eşit ve erişilebilir koşullarda eğitim alabilme imkânı sağlanması yönünde çalışma ve düzenlemeler yapılır.
 • Engelli öğrencilere yönelik alınacak kararlarda ve verilecek hizmetlerde engelli öğrencilerin, engelli öğrenci ailelerinin, engelli haklarına ilişkin çalışmalar yapan Sivil Toplum Kuruluşlarının, Üniversite içi çeşitli disiplinlerden akademisyenlerin ve farklı üniversitelerin görüşleri alınır, deneyimleri değerlendirilir, gerektiğinde söz konusu kişi ve kurumlarla işbirliği sağlanabilir.
 • Samsun Üniversitesi’ne bağlı tüm birimlerin engelli öğrencilere yönelik olarak yapacakları her türlü düzenleme ve hizmet, Engelli Öğrenci Birimi’nin koordinasyonu ve danışmanlığında yürütülür.
 • Bu bağlamda kampüse, kampüs içi birimlere ve ders materyallerine erişimi, kütüphanedeki kaynakların engel durumlarına göre düzenlenmesi, sınavlarda ihtiyaca göre destek ve akran danışmanlığı desteği sağlamaktadır.
3. Engelsiz SAMÜ Birimi’ne engelli olduğumu bildirmeli miyim?

Özel gereksinimlerinize yönelik ihtiyacınız olan desteği sağlayabilmemiz lütfen bizimle iletişime geçiniz. Yapılan tüm görüşmeler gizlilik ilkesi çerçevesinde gerçekleşmektedir.

4. Samsun Üniversitesi’ne Engelli öğrenci olarak yerleştim. İzlemem gereken ilk adım nedir?

Etkin bir iletişim kurmamız için "Başvuru Formunu" doldurup, Akademik Danışmanınıza vermeniz yeterlidir.

5. Engelli Öğrencilere Ders muafiyeti uygulanmakta mıdır?

Engelli Öğrencilere Ders muafiyeti uygulaması bulunmamakta olup, 08/10/2009 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul karar uyarınca engelli öğrencilerin başvurmaları halinde öğrenciye varsa başvurdukları dersin eşdeğerinin verilmesinin sağlanmasına, bunun sağlanamaması durumunda ise ders programının bu konuda gelişen program ve teknik kullanılarak öğrenciye uyarlanması gerekmektedir.

6. Sınavlarda ve derslerde nasıl destek alabilirim?
 • Sınavla ilgili yapılacak bilgilendirmeler, engelli öğrencilerin özel durumları dikkate alınarak yapılmaktadır.
 • İhtiyaç durumuna göre sınavlarda görevlendirilecek öğretim elemanları ile okuyucu ve yazıcı desteği sağlanmaktadır.
 • İhtiyaç duyulması halinde, engelli öğrencilerin sınavlara girerken engel durumuna uygun yardımcı ya da tıbbi araç-gereç kullanılmasına ilgili öğretim elemanının bilgisi dâhilinde izin verilmektedir.
 • Görme engelli öğrencilerin isteği doğrultusunda, Engelli Öğrenci Birimi işbirliği ile soru kitapçıkları kabartma harflerle (Braille alfabesiyle) ya da sesli olarak; az gören öğrenciler için uygun (16 veya daha büyük puntolarla) olacak şekilde hazırlanmaktadır.
 • Engelli öğrencilerin, talep etmeleri halinde sınava yalnız girmeleri sağlanmaktadır. Sınavların sayısı, şekli ve süresi engelli öğrencilere ya da öğrencinin engel durumuna göre belirlenmektedir.
 • Sınav programı, engelli öğrenciler için bir gün içinde en fazla iki sınav olacak şekilde ayarlanmaktadır.
 • Sınavlarda gerektiğinde ek süre ve aralar verilir, soruların anlaşılırlığını artırmak üzere görsel öğeler kullanılmaktadır.
 • Gerekli durumlarda, engelli öğrencilerin sınav sırasında uygun bir görevli gözetiminde zorunlu ihtiyaçlarını karşılamasına izin verilmektedir.
7. Engelsiz SAMÜ Birimi’nde Akran Danışmanı olarak gönüllü faaliyetlerde bulunmak istiyorum, nasıl başvurabilirim?

Akran Danışmanı olarak gönüllü faaliyetlerde bulunmak isteyen öğrencilere 2022-23 eğitim öğretim yılı için, 12 ay boyunca Yemek bursu desteği verilecektir.
Gönüllülük esasıyla faaliyet ve organizasyonlarımızda görev almak isterseniz, Gönüllü Öğrenci Formu doldurmanız ve Akademik Danışmanınıza vermeniz yeterlidir.

8. Özel gereksinimli öğrencilerin burs imkanları nelerdir?

Şu an için mevcut bir burs imkanımız bulunmamaktadır. Ancak özel gereksinimli öğrencilerin ihtiyaçlarına yönelik burs imkanı sağlamak için çalışmalar devam etmektedir.
Kamu kurum ve kuruluşlarınca veya özel kuruluşlarca basın yolu ile verilen burs ilanlarının takip edilmesinde yarar görülmektedir.