Samsun Üniversitesi, Engelsiz SAMÜ Birimi Logosu
Ana Sayfa...
    Hakkımızda
      Amac
      Yönerge
      Yönetim Kurulu
      Sorumluluklar
      Hizmetler
      Yerleşke Haritaları
      Engelli Bireyler için Acil Durum Planı
    Formlar
    Yardımcı Kaynaklar
    Duyurular
    S.S.S (Sıkça Sorulan Sorular)
    Önemli Bağlantılar
    İletişim

Sorumluluklar..


a. Eğitim ve Öğretimde Düzenlemeler

  • Eğitim-öğretimde kullanılan ders materyallerinde, öğrencilerimizin engellerine göre ve uygulanma imkanı olan düzenlemelerin yapılması.
  • Derslerde kullanılan sunumların elektronik ortamda ve basılı olarak erişilebilir olmasının sağlanması.
  • Derslerdeki oturma düzeninin, özel gereksinimli öğrencilerimize uygun olarak düzenlenmesi.
  • Görme engelli öğrencilerimizin sesli, yüksek puntolu ya da imkanlar dahilinde Braille alfabesi ile basılmış ders notlarına erişimlerinin sağlanması.
  • Öğretim elemanının onayına bağlı olarak, dersin ses kaydının alınmasına izin verilmesi.
  • Görme engelli öğrencilerin uygulamalı dersleri için gerekli olabilecek bilgisayar donanımlarının sağlanmasına yönelik çalışmalar yapılması.
  • Derslerde verilen ödev ya da projelerde ilgili özel gereksinim grubuna yönelik düzenleme yapılması

b. Sınav Düzenlemeleri

  • Sınavlarda fiziki erişilebilirliği sağlamaya yönelik çalışmaların yapılması.
  • Sınavlarda gerekli olabilecek ek araç ve materyallerin kullanılmasına izin verilmesi.
  • Sınav bilgilendirmelerinin özel gereksinimi olan öğrenciye ulaşmasını sağlayacak duyuruların yapılması.
  • Gereken durumlarda özel gereksinimi olan öğrenciye okuma, işaretleme ve yazma desteği sağlayacak eşlikçilerin sağlanması.
  • Sınavlarda sesli okuma, Braille veya büyük puntolu sınav kağıdı gibi seçeneklerden imkanlar dahilinde olanların sağlanması.
  • Sınavların şekli, sayısı, süresi veya tarihinin özel gereksinimi olan öğrencinin durumu göz önünde bulundurularak düzenlenmesi.

c. Sosyal Kültürel Etkinlikler

Erişilebilirlik, engellilik ve sosyal içerme konularında başta üniversitemiz paydaşları olmak üzere tüm toplumu bilinçlendirmeye yönelik aşağıdaki faaliyetleri gerçekleştirme hedefindeyiz:
  • Sosyal etkinlikler
  • Seminer, sempozyum, panel v.b. gibi akademik etkinlikler
  • Atölyeler
  • Toplantılar
  • Film gösterimi, sergi, konser v.b. kültürel etkinlikler
  • Afiş, broşür v.b. gibi görsel materyallerle farkındalık çalışmaları

d. Psikolojik Danışmanlık

  • Engelli öğrencilerimizin birimimize yönelik başvurularının alınması.
  • Engelli öğrencilerimiz ile, eğitim yaşamları boyunca ihtiyaç duyabilecekleri fiziksel, mekânsal ya da eğitimsel düzenlemeler hakkında görüşmelerin yapılması.
  • Yapılan görüşmeler doğrultusunda öğrencinin bireysel ihtiyaçlarına yönelik akademik uyarlama raporunun düzenlenmesi ve birimimiz akademik danışmanı ile paylaşılması.
  • Engelli öğrenci veya personellerimiz ile ihtiyaç duyduklarında duygu, düşünce, istek, öneri veya şikâyetlerini paylaşabilecekleri görüşmelerin yapılması.
  • İhtiyaç duyulan durumlarda uzman profesyonellere yönlendirme yapılması.
  • Birimin düzenleyeceği seminer, eğitim, atölye, bilgi paylaşımı v.b. gibi çalışmalara katkı sağlanması.

e. Akademik Danışmanlık

  • Engelli öğrencilerimizin akademik uyarlama raporlarının, öğrencinin sorumlu olduğu derslerin öğretim elemanları ile paylaşılması.
  • Onaylanan akademik uyarlama raporlarının teslim alınması ve saklanması.
  • Akademik uyarlamaların gerektirdiği ders veya sınav düzenlemelerinin gerçekleştirilmesine, ilgili birimlerle eşgüdümlü olarak destek verilmesi.
  • Birimin düzenleyeceği seminer, eğitim, atölye, bilgi paylaşımı v.b. gibi çalışmalara katkı sağlanması.