Kampanya Spotu Başlığı
They start declaring you this and that. Either way, I technically inherit your building and your spaceship. Which means Planet Express is now… Awesome Express. You rotten kids!
TÜMÜNÜ GÖR

Sorumluluklar

Anasayfa » Sorumluluklar

 

a. Eğitim ve Öğretimde Düzenlemeler

*Eğitim-öğretimde kullanılan ders materyallerinde, öğrencilerimizin engellerine göre ve uygulanma imkanı olan düzenlemelerin yapılması.
*Derslerde kullanılan sunumların elektronik ortamda ve basılı olarak erişilebilir olmasının sağlanması.
*Derslerdeki oturma düzeninin, özel gereksinimli öğrencilerimize uygun olarak düzenlenmesi.
*Görme engelli öğrencilerimizin sesli, yüksek puntolu ya da imkanlar dahilinde Braille alfabesi ile basılmış ders notlarına erişimlerinin sağlanması.
*Öğretim elemanının onayına bağlı olarak, dersin ses kaydının alınmasına izin verilmesi.
*Görme engelli öğrencilerin uygulamalı dersleri için gerekli olabilecek bilgisayar donanımlarının sağlanmasına yönelik çalışmalar yapılması.
*Derslerde verilen ödev ya da projelerde ilgili özel gereksinim grubuna yönelik düzenleme yapılması.

b. Sınav Düzenlemeleri

*Sınavlarda fiziki erişilebilirliği sağlamaya yönelik çalışmaların yapılması.
*Sınavlarda gerekli olabilecek ek araç ve materyallerin kullanılmasına izin verilmesi.
*Sınav bilgilendirmelerinin özel gereksinimi olan öğrenciye ulaşmasını sağlayacak duyuruların yapılması.
*Gereken durumlarda özel gereksinimi olan öğrenciye okuma, işaretleme ve yazma desteği sağlayacak eşlikçilerin sağlanması.
*Sınavlarda sesli okuma, Braille veya büyük puntolu sınav kağıdı gibi seçeneklerden imkanlar dahilinde olanların sağlanması.
*Sınavların şekli, sayısı, süresi veya tarihinin özel gereksinimi olan öğrencinin durumu göz önünde bulundurularak düzenlenmesi.

c. Sosyal Kültürel Etkinlikler

*Erişilebilirlik, engellilik ve sosyal içerme konularında başta üniversitemiz paydaşları olmak üzere tüm toplumu bilinçlendirmeye yönelik aşağıdaki faaliyetleri gerçekleştirme hedefindeyiz:
*Sosyal etkinlikler
*Seminer, sempozyum, panel v.b. gibi akademik etkinlikler
*Atölyeler
*Toplantılar
*Film gösterimi, sergi, konser v.b. kültürel etkinlikler
*Afiş, broşür v.b. gibi görsel materyallerle farkındalık çalışmaları

d. Psikolojik Danışmanlık

*Engelli öğrencilerimizin birimimize yönelik başvurularının alınması.
*Engelli öğrencilerimiz ile, eğitim yaşamları boyunca ihtiyaç duyabilecekleri fiziksel, mekânsal ya da eğitimsel düzenlemeler hakkında görüşmelerin yapılması.
*Yapılan görüşmeler doğrultusunda öğrencinin bireysel ihtiyaçlarına yönelik akademik uyarlama raporunun düzenlenmesi ve birimimiz akademik danışmanı ile paylaşılması.
*Engelli öğrenci veya personellerimiz ile ihtiyaç duyduklarında duygu, düşünce, istek, öneri veya şikâyetlerini paylaşabilecekleri görüşmelerin yapılması.
*İhtiyaç duyulan durumlarda uzman profesyonellere yönlendirme yapılması.
*Birimin düzenleyeceği seminer, eğitim, atölye, bilgi paylaşımı v.b. gibi çalışmalara katkı sağlanması.

e. Akademik Danışmanlık

*Engelli öğrencilerimizin akademik uyarlama raporlarının, öğrencinin sorumlu olduğu derslerin öğretim elemanları ile paylaşılması.
*Onaylanan akademik uyarlama raporlarının teslim alınması ve saklanması.
*Akademik uyarlamaların gerektirdiği ders veya sınav düzenlemelerinin gerçekleştirilmesine, ilgili birimlerle eşgüdümlü olarak destek verilmesi.
*Birimin düzenleyeceği seminer, eğitim, atölye, bilgi paylaşımı v.b. gibi çalışmalara katkı sağlanması.